Асноўныя задачы падрыхтоўчага аддзялення:

  • забеспячэнне якаснай падрыхтоўкі абітурыентаў да паступлення ва ўстановы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь;
  • фарміраванне ў будучых замежных студентаў дастатковага ўзроўню ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для далейшага асваення прафесійных адукацыйных праграм на рускай або англійскай мове першай ступені вышэйшай адукацыі;
  • аказванне дапамогі ў адаптацыі замежных грамадзян да новага моўнага і культурнага асяроддзя;
  • арганізацыя і правядзенне ва ўніверсітэце прафесійнай арыентацыі сярод абітурыентаў.

Навучальныя планы аддзялення (курсаў), рабочыя праграмы, каляндарна-тэматычныя планы па дысцыплінах складзены на аснове праграм для паступаючых ва ўстановы вышэйшай адукацыі.

Вучэбна-метадычная работа падрыхтоўчага аддзялення:

  • абнаўленне і зацвярджэнне ва ўстаноўленым парадку навучальных праграм па дысцыплінах з прыцягненнем профільных кафедраў універсітэта,
  • уцягненне супрацоўнікаў кафедраў да падрыхтоўкі і выдання вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў,
  • арганізацыя і рэгуляванне вучэбна-выхаваўчага працэсу,
  • арганізацыя і правядзенне выхаваўчай працы са слухачамі аддзялення.

У навучальным працэсе падрыхтоўчага аддзялення выкладчыкамі выкарыстоўваюцца розныя формы кантролю ведаў: бягучы / выніковы тэставы кантроль для вызначэння ўзроўню ведаў, пісьмовыя кантрольныя работы, гутаркі, прэзентацыі.

Слухачы падрыхтоўчага аддзялення забяспечваюцца вучэбна-метадычнымі дапаможнікамі.

На падрыхтоўчае аддзяленне прыцягваюцца выкладчыкі профільных кафедраў універсітэта:

1. агульнай і біяарганічнай хіміі,

2. рускай і беларускай моў,

3. медыцынскай біялогіі і генетыкі,

4. замежных моў,

5. медыцынскай і біялагічнай фізікі.

Прафесарска-выкладчыцкі склад падрыхтоўчага аддзялення мае багаты вопыт працы са слухачамі ўсіх формаў навучання.