Название

Выходные данные

Русский язык как иностранный. Готовимся к клинической практике.

Пособие для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / А.А. Мельникова, Н.А. Мишонкова, А.В. Барановская – Гродно :ГрГМУ, 2014. – 184 с.

Говорим по-русски в клинике. Тексты. Диалоги. Задания.

Пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / Н.А. Мишонкова, А.А. Мельникова, А.В. Барановская – Гродно :ГрГМУ, 2014. – 296 с.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски правильно.

Рабочая тетрадь для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / А.А. Мельникова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2014. – 156 с.

Беларуская мова. Медыцынская лексіка

Дапаможнік для студэнтаў установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-79 01 05 “Медыка-псіхалагічная справа”, рэкамендаваны вучэбна-метадычным аб’яднаннем па медыцынскай адукацыі РБ. – Гродна: ГрДМУ, 2014. – 164 с.

Беларуская мова: тэсты.

Беларуская мова: тэсты [электронны рэсурс]  / В.І.Варанец, Т.У.Мініч. – Гродна : ГрДМУ, 2014. – Электрон. тэкст. дап. (аб’ём 5 Мб). – 1 эл.апт.дыск (CD-ROM).

Слушаем, говорим и пишем (раздел «Гистология»).

Практикум по аудированию для студентов факультета иностранных учащихся  / Н.А. Мишонкова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2013. – 56 с.

Русская проза. Тексты, комментарии, задания.

Пособие для студентов факультета иностранных учащихся  / А.А. Мельникова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2013. – 160 с.

Слушаем, говорим и пишем (раздел «Анатомия»).

Практикум по аудированию для студентов факультета иностранных учащихся / А.А. Мельникова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2013. – 72 с.

Русский язык как иностранный. Тексты. Задания. Тесты.

Пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / А.А. Мельникова, Н.А. Мишонкова, А.В. Барановская – Гродно :ГрГМУ, 2013. – 160 с.

Руска-беларускі тлумачальны слоўнік медыцынскіх тэрмінаў

Даведачнае выданне для супрацоўнікаў сферы аховы здароўя, студэнтаў медыцынскіх устаноў вышэйшай і сярэдняй адукацыі. – Мінск: выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2013. – 208 с.

Русский язык как иностранный. Обучение письменной речи.

Учебное пособие / Н.А. Мишонкова. – Минск : Издательство Гревцова, 2012. – 176 с.

Русский язык как иностранный. Обучение чтению.

Пособие для слушателей подготовительного отделения и студентов факультета иностранных учащихся / А.А. Мельникова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2012. – 72 с.

Русский язык дл начинающих. Вводно-фонетический курс.

Практикум для студентов факультета иностранных учащихся / А.В. Барановская и др. Гродно :ГрГМУ, 2012. – 72 с.

Слушаем, говорим и пишем (раздел «Микробиология»).

Пособие для студентов факультета иностранных учащихся / Н.А. Мишонкова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2012. – 52 с.

Контрольные работы. Тесты.

Пособие для слушателей и студентов факультета иностранных учащихся / Н.А. Мишонкова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2011. – 92 с.

Тексты. Диалоги.

Пособие для слушателей и студентов факультета иностранных учащихся  / А.А. Мельникова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2011. – 120 с.

Беларуская мова.

Дапаможнік для аспірантаў і саіскальнікаў медыцынскага ўніверсітэта пры падрыхтоўцы да здачы кандыдацкіх іспытаў. – Гродна: ГрДМУ, 2011. – 88 с.

Русская грамматика для начинающих.

Практикум для студентов факультета иностранных учащихся / Е.А. Дымова [и др.]. – Гродно :ГрГМУ, 2010. – 116 с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Дапаможнік для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага, медыка-дыягнастычнага факультэтаў. – Гродна : ГрДМУ, 2010 - 200 с.