Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Гісталогіі, цыталогіі і эмбрыялогіі

Кафедра ажыццяўляе выкладанне на ўсіх факультэтах універсітэта па дысцыпліне «Гісталогія, цыталогія і эмбрыялогія».

Выкладанне вядзецца на аснове дзеючых навучальных праграм, на аснове якіх складзены і штогод абнаўляюцца рабочыя праграмы. Пры чытанні лекцый выкарыстоўваюцца мультымедыйныя прэзентацыі. На практычных занятках выкарыстоўваюцца сітуацыйныя задачы, мікрафатаграфіі, тэсты для камп'ютарнага кантролю ведаў і кантралюемая самастойная праца студэнтаў. За 2 навучальныя семестры студэнты 4 разы атэстоўвацца на выніковых занятках.

Навучальныя практыкумы забяспечаны лабараторнымі сталамі з мікраскопамі, гісталагічнымі атласамі, навучальнымі дошкамі, ВК-маніторамі, навучальнымі табліцамі і гісталагічнымі прэпаратамі для кожнага занятка. Для бягучага і выніковага кантролю ведаў выкарыстоўваецца міжкафедральны камп'ютарны клас.

Для забеспячэння навучальнага працэсу за апошнія 5 гадоў на кафедры падрыхтаваны і выдадзены 18 вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў усіх факультэтаў, 13 з іх (у тым ліку 4 падручнікі і 2 атласы) атрымалі грыф Міністэрства адукацыі РБ. Для кожнага факультэта на кафедры ёсць вучэбна-метадычныя комплексы, якія ўключаюць усе рэкамендуемыя раздзелы: навучальныя праграмы, падручнік ці навучальныя дапаможнікі, практыкум і зборнік тэстаў для камп'ютарнага кантролю ведаў.

У канцы курса на кафедры праводзіцца ўніверсітэцкая алімпіяда па гісталогіі, цыталогіі, эмбрыялогіі з прыцягненнем студэнтаў усіх факультэтаў, што спрыяе павышэнню матывацыі да вывучэння прадмета.

На кафедры праводзіцца вялікая вучэбна-метадычная работа: створаны тры базавыя навучальныя праграмы па гісталогіі для студэнтаў медыка-псіхалагічнага, медсястрынскага і медыка-дыягнастычнага факультэтаў. Выдадзены 3 падручнікі і больш за 20 дапаможнікаў па гісталогіі, цыталогіі і эмбрыялогіі, прычым 12 з іх рэкамендаваны Міністэрствам адукацыі Беларусі для студэнтаў медыцынскіх вну, у тым ліку практыкум і курс лекцый па гісталогіі на англійскай мове. Упершыню створаныя агучаныя мультымедыйныя прэзентацыі навучальных гісталагічных прэпаратаў і электронаграм, а таксама поўны курс відэалекцый па гісталогіі, цыталогіі і эмбрыялогіі для студэнтаў усіх факультэтаў медыцынскіх ВНУ.