Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры

Медыцынскай і біялагічнай фізікі

Адрас: 230009, г. Гродна, вул. Горкага, 80

Тэлефон: +375-152-44-67-51 (кафедра), +375-152-44-72-39  (загадчык)

Эл.пошта: fizika@grsmu.by, medbiofizika@gmail.com

Загадчык кафедры-Хільмановіч Валянціна Мікалаеўна

Кафедра фізікі пачала сваё існаванне з моманту арганізацыі Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута ў жніўні 1958 года. З 1965 года яна была перайменавана ў кафедру медыцынскай і біялагічнай фізікі.

На кафедры займаюцца студэнты 1 і 2 курсаў усіх факультэтаў, для якіх арганізавана выкладанне наступных дысцыплін:

  • медыцынская і біялагічная фізіка,
  • інфарматыка ў медыцыне,
  • інфармацыйныя тэхналогіі ў ахове здароўя,
  • біямедыцынская статыстыка,
  • медыцынская тэхніка,
  • асновы энергазберажэння,

Магістранты вывучаюць дысцыпліны "Медыцынскія інфармацыйныя сістэмы" (вочная форма навучання), "Біяінфармацыйны аналіз" (завочная).

Прапануюцца факультатыўныя заняткі для студэнтаў 1 курса медыка-дыягнастычнага факультэта па дысцыплінах "Асновы праграмуемай электронікі ў медыцыне" і "Асновы статыстыкі ў медыцынскіх даследаваннях".

Для студэнтаў усіх факультэтаў распрацаваны навучальныя праграмы па дадзеных дысцыплінах, створаны электронныя вучэбна-метадычныя комплексы.

Для навучання студэнтаў, аспірантаў і магістрантаў на кафедры маюцца чатыры камп'ютарныя класы. Да лабараторна-практычных заняткаў ёсць неабходнае абсталяванне, падрыхтавана больш за 60 вучэбна-метадычных дапаможнікаў. У камп’ютарных класах кафедры праводзяцца курсы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі для ўрачоў агульнай практыкі па дысцыпліне «Інфармацыйныя тэхналогіі ў медыцыне» і курсы для прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта па дысцыпліне «Матэматычная статыстыка ў медыцыне».

Для замежных студэнтаў, якія навучаюцца на факультэце замежных навучэнцаў, праводзіцца выкладанне дысцыплін на рускай і англійскай мовах.