Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Псіхалогіі і педагогікі Навуковая работа

Найбольш значныя публікацыі

  1. Асновы псіхалогіі і педагогікі: Вучэбны дапаможнік для замежных студэнтаў / С.Л.Дудук. – Гродна:ГДМУ, 2014. - 149 с.
  2. Бойка, С.Л. Магчымасці ранняй дыягностыкі кагнітыўных парушэнняў у пацыентаў з фібрыляцыяй перадсэрдзяў / С.Л. // Бойка Дэпрэсія - XXI стагоддзя выклік: матэрыялы 4-й Кастрамской Усерасійскай школы маладых навукоўцаў і спецыялістаў у галіне псіхічнага здароўя з міжнародным удзелам. - Кастрама, 2018. - С.58-62.
  3. Кяўляк-Дамброўская, Л.Э. Трансфармацыя падыходаў да ацэньвання вучэбных дасягненняў студэнтаў у вышэйшай школе / Л.Э.Кяўляк-Дамброўская // вестно. Гродна. дзярж. ун-т імя Я. Купалы. Серыя. 3 Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2016. Том 6, №3. - С. 119-127.
  4. Філіповіч, В.І. Узаемасувязь жыццястойкасці асобы і ўспрыманай сацыяльнай падтрымкі ў нормеі пры пагранічных псіхічных расстройстваў / У.І. Філіповіч // Актуальні Праблема психології: Зб. навук. пр. / Ін-т психології ім. Г.С. Касцюка НАПН України. - Київ, 2014. - Т. 10: Психологія навчання. Генетичны псіхалогіі. Медичны псіхалогіі. - Віп. 26. - С. 763-782.
  5. Кузміцкая, Ю.Л. Сацыялізацыя агрэсіўных паводзін у бацька -дзіцячых адносінах / Ю.Л. Кузміцкая // Зборнік наву. тр. Акадэміі паслядыпломнай адукацыі / Акад. послядып. адукацыi. - Мінск, 2016. - Вып. 14 - С.160-171.
  6. Варанко, А.В. Псiхадыдактычная алексiтымiя: магчымасці мінімізацыі / А.В.Варанко // Псіхалагічнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу: зб. навук. арт. / Рэсп. ін-т праф. адукацыі. - Мінск, 2018. - Вып. 8, ч.2. - С. 183-191.