На кафедры вядзецца выкладанне наступных дысцыплін:

1. «Бяспека жыццядзейнасці чалавека (ахова працы)» (I або II семестр, 18 гадзін) – на 1 курсе ЛФ, ПФ, МПФ, МДФ, форма кантролю – залік.

2. «Агульная гігіена і ваенная гігіена» (IV-V семестры) – на 2-3 курсе ЛФ (198 гадзін (5 з.а.)), ПФ (198 гадзін (5 з.а.)), МДФ (175 гадзін (4,5 з.а.)), форма кантролю – іспыт.

3. «Агульная гігіена» (IV-V семестры, 198 гадзін (5 з.а.)) – на 2-3 курсе ФЗН (руская, англійская мова навучання), форма кантролю – іспыт.

4. «Агульная гігіена і ваенная гігіена» (V семестр, 160 гадзін (4 з.а.)) – на 3 курсе МПФ, форма кантролю – іспыт.

5. «Гігіена дзяцей і падлеткаў» (V семестр, 104 гадзіны (2,5 з.а.)) – на 3 курсе ПФ, форма кантролю – залік.

6. «Медыка-гігіенічны суправаджэнне дзяцей і падлеткаў у арганізаваных калектывах» (XI-XII семестры, 72 гадзіны (2 з.а.)) – на 6 курсе ПФ, форма кантролю – залік.

7. «Валеалагiчныя аспекты фарміравання здароўя» (факультатыў) (IV або V семестры, 30 гадзін) – на 2 або 3 курсе ЛФ, форма кантролю – залік.

 

Асноўныя вучэбна-метадычныя публікацыі (з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь):

  1. Наумаў, І. А. Ахова працы ў ахове здароўя: вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па медыцынскіх спецыяльнасцях / І. А. Наумаў. - Мінск: Вышэйшая школа, 2012. - 224 с.
  2. Грамадскае здароўе і ахова здароўя: падручнік для студэнтаў устаноў вышэйшай медыцынскай адукацыі. У 2 ч. Ч. 1 / І. А. Наумаў, Я. М. Цішчанка, В. А. Лісковіч, Р. А. Часнойць; пад рэд. праф. І. А. Наумава. - Мінск: Вышэйшая школа, 2013. - 335 с.
  3. Грамадскае здароўе і ахова здароўя: падручнік для студэнтаў устаноў вышэйшай медыцынскай адукацыі. У 2 ч. Ч. 2 / І. А. Наумаў, Я. М. Цішчанка, В. А. Лісковіч, Р. А. Часнойць; пад рэд. праф. І. А. Наумова.- Мінск: Вышэйшая школа, 2013. - 351 с.
  4. Клінічны менеджмент: вучэбны дапаможнік для магістрантаў устаноў вышэйшай адукацыі спецыяльнасці другой ступені вышэйшай адукацыі 1-268102 «Інавацыйны менеджмент», 1-268109 «Тэхналогіі кіравання персаналам» / В. А. Лісковіч, В. А. Сняжыцкі, І. А. Наумаў; пад агул. рэд. М. Г. Жылінскага, В. М. Солдатовой. - Мінск: Акад. кіраўніцтвам. пры Прэзідэнце Рэсп. Беларусь, 2016. - 247 с.
  5. Наумаў, І. А. Гігіена: вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Лячэбная справа», «Педыятрыя» / І. А. Наумаў. - Гродна: ГрДМУ, 2016. - 400 с.