Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Дэрматавенералогіі

Выхаваўчая праца з'яўляецца часткай адзінага мэтанакіраванага працэсу адукацыі на кафедры дэрматавенералогіі.

 

"Выхаванне моладзі павінна быць накіравана на станаўленне гуманнай асобы з уласцівым для яе спалучэннем выяўленай індывідуальнасці з калектывісцкай накіраванасцю, якая характарызуецца ўсведамленнем свайго грамадзянскага абавязку, працавітасцю, адказнасцю, прафесійнай і гуманітарнай культурай, а таксама культурай узаемадзеяння з навакольнымі людзьмі". Шумская Л.І.

Галоўная мэта ідэалагічнай і выхаваўчай работы на кафедры дэрматавенералогіі:

развіць у студэнтаў дэанталагічныя нормы паводзін, сфарміраваць паважлівыя адносіны да хворых і калег па працы, прывіць правільныя гігіенічныя навыкі ў рабоце з пацыентамі; выхаваць у студэнтаў пачуццё патрыятызму і нацыянальнага гонару.

 

Галоўная задача ідэалагічнай і выхаваўчай работы на кафедры дэрматавенералогіі:

фарміраванне ў студэнтаў грамадзянскасці, адказнасці за сваю прафесійную падрыхтоўку, працавітасці, павагі да правоў і свабод чалавека, раскрыццё творчага патэнцыялу, фарміраванне чалавека фізічна і духоўна развітага, адаптаванага да сучасных умоў жыцця, канкурэнтаздольнага на рынку працы.

 

Асноўнымі напрамкамі выхаваўчай работы на кафедры дэрматавенералогіі з'яўляюцца:

прафесійна-працоўнае выхаванне студэнтаў;

грамадзянска-патрыятычнае і прававое выхаванне;

духоўнае і маральнае выхаванне.

 

У аснове выхавання ляжыць актыўная дапамога студэнту ў выбары здаровых жыццёвых арыенціраў праз фарміраванне асноў светапогляднай бяспекі ва ўмовах глабалізацыі і паводніцкі падыход, сутнасць якога заключаецца ў прызнанні таго, што актуальныя патрэбы падахвочваюць чалавека да пэўных дзеянняў. Мэтай паводніцкага падыходу ў выхаванні з'яўляецца аказанне дапамогі студэнту ва ўсведамленні яго магчымасцей, развіцці творчых здольнасцей.

Практычная мэта выхавання зводзіцца да фарміравання жыццяздольнай асобы, здольнай адэкватна рэагаваць, хутка прыстасоўвацца да зменлівых умоў, прымаць кіраўнічыя рашэнні, якая валодае грамадзянскай актыўнасцю, мэтанакіраванасцю і прадпрымальнасцю.

Лідэрскія якасці, харызма і здольнасць да максімальнага выніку без шкоды грамадству - станоўчы эфект выхаваўчага ўздзеяння.