Для аптымізацыі навучальнага працэсу супрацоўнікамі кафедры распрацавана і выдадзена больш за 50 вучэбных дапаможнікаў.

З 2003 па 2017 г. выдадзены навучальныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

«Нэанаталогія (гіпаксія плёну і нованароджанага», «пульманалогіі», «Гастраэнтэралогія», «Выбраныя пытанні прапедэўтыкі дзіцячых хвароб», «The beginning of pediatrics», «Клінічная фармакалогія», «Асновы догляду за дзецьмі».

Таксама выдадзены навучальныя дапаможнікі з грыфам Вучэбна-метадычнага аб'яднання па вышэйшай медыцынскай, фармацэўтычнай адукацыі Рэспублікі Беларусь: «Нэанаталогія (сучасныя аспекты ранняй постнатальной адаптацыі нованароджаных)», «Пытанні прапедэўтыкі і семіётыкі захворванняў дзіцячага ўзросту», «Медыцынскія маніпуляцыі і навыкі ў педыятрыі», «Нэанаталогія з медыцынскай генетыкай».

З 2012 года адчынены савет па абароне кандыдацкіх дысертацыі.

К 03.17.01. Старшынёй Савета з'яўляецца загадчык 2-й кафедры дзіцячых хвароб, прафесар Н.С. Парамонава, навуковым сакратаром - дацэнт гэтай жа кафедры Т.В. Мацюк.