Адказны за арганізацыю ідэалагічнай і выхаваўчай работы на кафедры - старшы выкладчык Завадская Вікторыя Міхайлаўна

 

 

Мэты і задачы ідэалагічнай і выхаваўчай работы:

 

 

стварэнне ўмоў для самаразвіцця і самарэалізацыі асобы студэнта, яго паспяховай сацыялізацыі, сацыяльна-педагагічная падтрымка станаўлення і развіцця высокамаральнага, адказнага, творчага, ініцыятыўнага, кампетэнтнага грамадзяніна.

 

 

Дасягненне мэт мяркуе рашэнне задач. Асноўнымі з іх з'яўляюцца:

 

  • задавальненне патрэбнасцей асобы ў інтэлектуальным, культурным, маральным і фізічным развіцці шляхам атрымання класічнай універсітэцкай адукацыі - вышэйшага ўзроўню выхаванасці і адукаванасці;

  • фарміраванне ў студэнтаў грамадзянскай пазіцыі, павагі да закону, сацыяльнай актыўнасці і адказнасці, патрэбнасці да працы і жыцця ва ўмовах сучаснай цывілізацыі і дэмакратычнага грамадства;

  • развіццё адносін да дасягненняў сусветнай, нацыянальнай культуры, адукацыі, інтэлекту і навукі як да самастойных каштоўнасных феноменаў;

  • фарміраванне ў студэнтаў прафесійнай пазіцыі і этыкі, усведамлення грамадскай місіі сваёй прафесіі, адказнасці спецыяліста за вынікі і наступствы сваіх дзеянняў, прафесійна значных якасцей асобы і прафесійнай карпаратыўнасці;

  • фарміраванне ў студэнтаў значных якасцей і ўласцівасцей асобы сем'яніна і грамадзяніна.

     

Куратары студэнцкіх груп на 2022-2023 навучальны год:

 

 

Завадская В.М. – куратар 8А групы 1 курса факультэта замежных навучэнцаў,

 

 

Навумюк А.П. - куратар 10А групы 1 курса факультэта замежных навучэнцаў,

 

 

Пашко А.К. - куратар 1р групы 1 курса факультэта замежных навучэнцаў.