У сувязі з адкрыццём у ГрДМУ медыка-псіхалагічнага факультэта ў 1993 года быў арганізаваны курс агульнай псіхалогіі кафедры псіхіятрыі, супрацоўнікі курсу пачалі распрацоўваць першыя праграмы псіхалагічных дысцыплін. Першы склад выкладчыкаў курса нешматлікі: Міхееў І.А. (Гады працы: 1993-1998 гг.), Елізарава Т.Ю. (Гады працы: 1993-2000 гг.), Елізараў У.І. (гады працы: 1995-2000 гг.). З 1996 па 2008 гады курсам агульнай псіхалогіі кіраваў дацэнт А.В. Сажалка.

Асобная кафедра псіхалогіі і педагогікі была створана на базе курса агульнай псіхалогіі кафедры псіхіятрыі ў верасні 2008 года. З моманту арганізацыі і да верасня 2012 года кафедру ўзначальваў доктар педагагічных навук А.Д. Кароль.

З верасня 2012 года кафедру ўзначальвае кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт С.Л. Бойка.

На кафедры псіхалогіі і педагогікі ў розны час працавалі выкладчыкі: Кавальчук С.А., Скрыбук Ю.Л., Раманоўскі А.В., Мішына А.Д., Карнеловiч М.М., Даўкша Л.М., Рабцаў П. А., Багаслоўская В.С., Сямчук Л.А., Кавалёў Б. П., Панасюк У.І., Ястрабкова І.І., Салаўёва А. В., Цурко Н.В., Ёда А.Т. , Чэкунова Л.В., Лашэвіч М.В., Субота І.А., Крукоўская М.В., Раманаў А.А.

У цяперашні час на кафедры працуюць супрацоўнікі: Варанко А.В. - загадчык кафедры, к.пс.н, дацэнт (2006 - ц / ч), Бойка С.Л. - дацэнт, кандыдат медыцынскіх навук (2012 - ц / ч), Спасюк Т.І. - м.п.н., ст. выкладчык (1998 года - ц / ч), завуч кафедры (2012 - ц / ч), Кузміцкая Ю.Л. - к.пс.н., дацэнт (2009 - ц / ч), Філіповіч В.І. - м.пс.н., ст. выкладчык (2015 - ц / ч), Полудзень Н.Л. - выкладчык (2012 - ц / ч), Кяўляк-Дамброўская Л. Э. - м.п.н., выкладчык (2008 - ц / ч), Сакаў В.М.-выкладчык, Кудашэвіч Д.В. - выкладчык (2019 - ц/ч), Нерад Н.У. - спецыяліст Цэнтра (2018 - ц/ч), Лапата А.Е. - спецыяліст 1 катэгорыі (2001 года - ц / ч), Палубок Н.В. - вядучы спецыяліст (2019 - ц / ч). Сумяшчальнікі: Карпінскі К.В. - д.пс.н., прафесар (2018 - ц / ч).

З моманту стварэння кафедры псіхалогіі і педагогікі (2008 г.) плённая навукова-даследчая праца супрацоўнікаў рэалізавалася ў абароне 1 доктарскай дысертацыі (А.Д. Кароль), 2 кандыдацкіх (Ю.Л. Кузміцкая, А.В. Варанко), 4 магістарскіх дысертацыях (А.У. Варанко, Л.Э. Кяўляк-Дамброўская, Ю.Л. Кузміцкая, Т.І. Спасюк).

Навуковая дзейнасць кафедры ўключае таксама падрыхтоўку манаграфій, публікацый, навуковых артыкулаў у вядучых навуковых часопісах і іншых выданнях. Вынікі навукова-даследчай працы кафедры апублікаваныя ў 4 манаграфіях, у больш за 100 артыкулах у перыядычных айчынных і замежных выданнях.