Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Псіхалогіі і педагогікі

У сувязі з адкрыццём у ГрДМУ медыка-псіхалагічнага факультэта ў 1993 года быў арганізаваны курс агульнай псіхалогіі кафедры псіхіятрыі, супрацоўнікі курсу пачалі распрацоўваць першыя праграмы псіхалагічных дысцыплін. Першы склад выкладчыкаў курса нешматлікі: Міхееў І.А. (Гады працы: 1993-1998 гг.), Елізарава Т.Ю. (Гады працы: 1993-2000 гг.), Елізараў У.І. (гады працы: 1995-2000 гг.). З 1996 па 2008 гады курсам агульнай псіхалогіі кіраваў дацэнт А.В. Прудзіла.

Асобная кафедра псіхалогіі і педагогікі была створана на базе курса агульнай псіхалогіі кафедры псіхіятрыі ў верасні 2008 года. Кафедру ўзначальвалі: з моманту арганізацыі і да верасня 2012 года доктар педагагічных навук А.Д. Кароль, з верасня 2012 года да студня 2020 кафедру кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт С.Л. Бойка.

У цяперашні час на кафедры працуюць супрацоўнікі: Варанко А.В. - загадчык кафедры, к.пс.н, дацэнт (2006 - ц / ч), Спасюк Т.І. - м.п.н., ст. выкладчык (1998 года - ц / ч), завуч кафедры (2012 - ц / ч), Кузміцкая Ю.Л. - к.пс.н., дацэнт (2009 - ц / ч), Філіповіч В.І. - м.пс.н., ст. выкладчык (2015 - ц / ч), Полудзень Н.Л. – м.пс.н., ст. выкладчык (2012 - ц / ч), Кяўляк-Дамброўская Л. Э. - м.п.н., ст. выкладчык (2008 - ц / ч), Палубок Н.В. – ст. выкладчык (2021 - ц / ч), Сакаў В.М.- м.пс.н., выкладчык, Кудашэвіч Д.В. - м.пс.н., выкладчык (2019 - ц/ч), Лапата А.Е. - спецыяліст 1 катэгорыі (2001 года - ц / ч). Сумяшчальнікі: - Бойка С.Л. - дацэнт, к.м.н., дацэнт (2012 - ц / ч), Букша Л.Ф. (з 2023).

З моманту стварэння кафедры псіхалогіі і педагогікі (2008 г.) плённая навукова-даследчая праца супрацоўнікаў рэалізавалася ў абароне 1 доктарскай дысертацыі (А.Д. Кароль), 2 кандыдацкіх (Ю.Л. Кузміцкая, А.В. Варанко), 6 магістарскіх дысертацыях (А.В. Варанко, Л.Э. Кяўляк-Дамброўская, Ю.Л. Кузміцкая, Т.І. Спасюк, Н.Л. Полудзень, Д.В. Кудашэвіч).

Навуковая дзейнасць кафедры ўключае таксама падрыхтоўку манаграфій, публікацый, навуковых артыкулаў у вядучых навуковых часопісах і іншых выданнях. Вынікі навукова-даследчай працы кафедры апублікаваныя ў 5 манаграфіях, у больш за 200 артыкулах у перыядычных айчынных і замежных выданнях.