Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Сацыяльна-гуманітарных навук

У адпаведнасці з канцэпцыяй аптымізацыі зместу, структуры і аб'ёму сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ва ўстановах вышэйшай адукацыі на кафедры сацыяльна-гуманітарных навук выкладаюцца дысцыпліны:

"Гісторыя беларускай дзяржаўнасці", "Сучасная палітэканомія", "Сацыялогія", "Культуралогія", "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)", "Сацыялогія здароўя", "Філасофія", "Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю" для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага, медыка-дыягнастычнага факультэтаў і факультэта замежных навучэнцаў. Для лепшага засваення навучальнага матэрыялу выкладчыкі кафедры стварылі ЭВМК і апублікавалі навучальныя дапаможнікі па гэтых дысцыплінах для ўсіх факультэтаў. Навучальны працэс вядзецца ў адпаведнасці з тыпавымі, працоўнымі вучэбнымі планамі і праграмамі па спецыяльнасцях І ступені адукацыі. Навучанне на кафедры накіравана на фарміраванне светапогляду асобы, устойлівых уяўленняў аб напрамках развіцця свету, беларускага грамадства і дзяржавы. Вывучэнне гэтых дысцыплін садзейнічае станаўленню актыўнай грамадзянскай і патрыятычнай пазіцыі студэнтаў, разуменню сутнасці сацыяльных, эканамічных і палітычных з'яў і працэсаў.

На кафедры праходзяць заняткі для магістрантаў і суіскальнікаў па дысцыпліне «Філасофія і метадалогія навукі», праводзяцца заняткі для слухачоў курсаў павышэння кваліфікацыі па дысцыплінах «Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы», «Біямедыцынская этыка і дэанталогія», для слухачоў курсаў перападрыхтоўкі кадраў па дысцыплінах “Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы», «Біямедыцынская этыка і дэанталогія».