Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Гісталогіі, цыталогіі і эмбрыялогіі

У цяперашні час кафедра ажыццяўляе выкананне кафедральнай навукова-даследчай працы па тэме «Асаблівасці постнатальнага марфагенезу нашчадкаў самак пацукоў, якія падвяргаліся неспрыяльным уздзеянняў ў перыяд цяжарнасці».

Створаны неабходныя ўмовы для выканання навуковых даследаванняў і падрыхтоўкі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі: гісталагічная лабараторыя для вырабу гісталагічных і гістахімічных прэпаратаў (уключаючы мікратомы, станцыю для парафінавага залівання, крыастат і вібратом), даследчы мікраскоп з лічбавай відэакамерай і праграмай камп'ютарнага аналізу выявы.

Па выніках навукова-даследчай працы супрацоўнікамі кафедры за 5 гадоў атрыманы 2 патэнты, апублікавана больш за 200 навуковых прац, у тым ліку 5 манаграфій, больш за 70 артыкулаў у часопісах, прычым больш за 20 артыкулаў – у замежных часопісах.

На кафедры вядзецца актыўная падрыхтоўка кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі. 1 чалавек навучаецца ў вочнай аспірантуры па гісталогіі, 1 – у вочнай мэтавай дактарантуры.

Супрацоўнікамі кафедры ажыццяўляецца вялікая навукова-арганізацыйная і экспертная дзейнасць (членства ў праблемнай i атэстацыйных камісіях, рэдакцыйна-выдавецкім савеце, рэдакцыйных саветах навуковых часопісаў, экспертным савеце ВАК).

Праф. Зіматкіным С.М. у 2001 г. на базе ЦНДЛ ГрДМУ арганізавана лабараторыя аналітычнай біяхіміі. На гэтай базе аспірантамі кафедры біяхімічнымі метадамі праводзіліся даследаванні акіслення алкаголю ў мазгу эксперыментальных жывёл (Пранько П.С., Бубен А.Л.).

Кафедра аказвае вялікую кансультатыўную і практычную дапамогу супрацоўнікам клінічных кафедр у выкананні навуковых даследаванняў і дысертацыйных работ. Супрацоўнікамі кафедры і пад іх кіраўніцтвам абаронены 7 доктарскіх (Грабенская Н.І., Малевіч К.І., Карпік А.І., Мацюк Я.Р., Зіматкін С.М., Мармыш Г.Г., Окалакулак Я.С.) і 25 (Бурман Л.М., Міснік Л.І., Ніканаў А.П., Федчанка С.Н., Лісковіч А.Л., Мажэйка Л.А., Зіматкін С.М., Шэлесная К. А., Емяльянчык С.В., Увядзенскі Д.У., Кізюкевіч Л.С., Тарасюк І.В., Траян Э.І., Закурдаева М.Н., Міхальчук А.Ч., Кузняцова В.Б. , Пранько С.П., Барабан В.В., Бубен А.Л., Федзіна А.М., Паплаўская А.А., Маркавец Н.І., Чарнышэвіч Ю.М., Карнюшка В.А., Бонь Л.І.) кандыдацкіх дысертацый. Супрацоўнікамі кафедры апублікавана больш за 1000 навуковых прац (у тым ліку 13 манаграфій і больш за 100 артыкулаў у міжнародных часопісах), атрыманы 20 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы і патэнтаў, зацверджана больш за 100 рацыяналізатарскіх прапаноў. Супрацоўнікі кафедры пастаянна прымаюць удзел у рэспубліканскіх і міжнародных навуковых з'ездах, канферэнцыях і сімпозіумах.