Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Отарыналарынгалогіі і вочных хвароб Отарыналарынгалогія

Кафедра отарыналарынгалогіі з курсам стаматалогіі Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта была арганізавана ў 1961 годзе. Арганізатарамі кафедры былі асістэнт В.Я.Гапановіч (далей абараніў доктарскую дысертацыю, стаў прафесарам і загадчыкам кафедры ЛОР-хвароб Мінскага медыцынскага інстытута) і дацэнт М.В. Мякіннікава (далей прафесар кафедры ЛОР-хвароб Мінскага медыцынскага інстытута).

Асноўныя навуковыя накірункі: функцыянальныя метады лячэння органа слыху, якія ўключаюць рэканструктыўныя аперацыі на вуху, лячэнне вушнога шуму, танзілярная праблема, удасканаленне метадаў дыягностыкі і лячэння раку гартані, нагнаяльных захворванняў шыі. Супрацоўнікамі кафедры і пад іх кіраўніцтвам абаронены 3 доктарскія, 11 кандыдацкіх дысертацый. Навуковыя працы супрацоўнікаў прадстаўляліся на канферэнцыях у ЗША, Аўстрыі, Польшчы, Расіі, Украіне, друкаваліся ў амерыканскіх, польскіх, расійскіх навуковых выданнях.


Асноўныя навуковыя публікацыі за 5 гадоў

1. Сітуацыйныя задачы па отарыналарынгалогіі: для студэнтаў лечеб. і педиатр.факультетов / І. Ч. Алещык, А. Г. Хораў; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. Ун-т", Каф. отарыналарынгалогіі. - Гродна: ГрДМУ, 2013. - 80 с.

2. Отарыналарынгалогія: курс лекцый для студэнтаў лячэб. факультэта / А. Г. Хораў; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед.ун-т", Каф. отарыналарынгалогіі. - Гродна: ГрДМУ, 2013. - 109 с.

3. Отарыналарынгалогія: вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў па спецыяльнасці 1-79 01 05 Мед.-псіхал. справа: рэкамендавана вучэб.-метад. аб'яднаннем па мёд. адукацыі / А. Г. Хораў; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т", Каф. отарыналарынгалогіі. - Гродна: ГрДМУ, 2013. - 198 с.

4. Базавыя асновы аталогіі: дапаможнік для студэнтаў лячэб. і педыятр.факультэтаў, урачоў-інтэрнаў, клін. ардынатараў па спецыяльнасці "атарыналарынгалогія" / А. Г. Хораў; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т". - Гродна: ГрДМУ, 2013. - 79 с.

5. Отарыналарынгалогія: вучэб.дапаможнік для студ. устаноў вышэйшай адукацыі па медыцынскіх спецыяльнасцях: дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь / П. А. Цімашэнка, В. С. Куніцкі, Н. Ч. Буцель,А. Г. Хораў, І. Д. Шляга; пад агул. рэд. П. А. Цімашэнка. - Мінск: Вышэйшая школа, 2014. - 432 с.

6. Практычныя навыкі па отарыналарынгалогіі: вучэб. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшых. адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 1-79 01 01 "Лячэб. справа", 1-79 01 02 »Педыятрыя": рэкамендавана вучэб.-метад. аб'яднаннем па вышэйшай мед., фармацэўт. адукацыі Рэспублікі Беларусь / А. Г. Хораў, І. Ч. Алещик, Д. М. Плаўскі; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т", Каф. отарыналарынгалогіі. - Гродна: ГрДМУ, 2016. - 143 с.

7. Праблемы дыягностыкі і лячэння нейрасэнсорной глухаватасці / Хораў А. Г. - Мінск: НиктаграфиксПлюс, 2016. - 59 с.

8. Отарыналарынгалогія: паталогія носа і каляносавых пазух: (модуль для пазааўдыторнага самастойнага навучання): вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшых. адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-79 01 01 "лЛячэб. справа", 1-79 01 02 “Педыятрыя": рэкамендавана вучэб.-метад. аб'яднаннем па вышэйшай. мед., фармацэўт. адукацыі / В. Д. Меланьін, А. Г. Хораў; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т". - Гродна: ГрДМУ, 2017. - 134 с.

9. Універсальны пратэз для осікулапластыкі: манаграфія /А. Г. Хораў, В. А. Струк, В. А. Навасялецкі; пад рэд. А. Г. Харава;М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь,, УА "Гродна. дзярж. мед. ун-т". -Гродна: ГрДМУ, 2017. - 143 с.

10. Отарыналарынгалогія: паталогія вуха: (модуль для пазааўдыторнага самастойнага навучання): дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшых. адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-79 01 01 "Лячэб. справа", 1-79 01 02 “Педыятрыя": рэкамендавана вучэб.-метад. аб'яднаннем па вышэйшай. мед., фармацэўт. адукацыі / В. Д. Меланьін, А. Г. Хораў; М-ва аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, УА "Гродзенскі дзярж. мед. ун-т". - Гродна: ГрДМУ, 2019. - 171 с.