Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Агульнай гігіены і экалогіі

ІДЭАЛАГІЧНАЯ І ВЫХАЎЧАЯ ПРАЦА на кафедры агульнай гігіены і экалогіі праводзіцца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі, нарматыўнымі дакументамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь і іншымі нарматыўна-прававымі актамі Рэспублікі Беларусь. У правядзенні гэтай работы прафесарска-выкладчыцкі склад таксама кіруецца планам ідэалагічнай і выхаваўчай работы УА "Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт" і планам ідэалагічнай і выхаваўчай работы са студэнтамі кафедры агульнай гігіены і экалогіі.

Адказным за арганізацыю выхаваўчай работы на кафедры з'яўляецца старшы выкладчык А.У. Заяц.

Асаблівая ўвага пры рэалізацыі асноўных напрамкаў дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі і арганізацыі выхаваўчай работы на кафедры ўдзяляецца максімальнаму ўключэнню навучэнцаў у мэтанакіравана арганізаваную дзейнасць, якая садзейнічае рэалізацыі іх інтэлектуальнага, маральнага, творчага і фізічнага патэнцыялу.

Агульная мэта дасягаецца праз рэалізацыю найбольш актуальных задач:

выхаванне ў студэнтаў пачуцця патрыятызму праз удзел у грамадска значных праектах;

стварэнне ўмоў для творчай самарэалізацыі асобы;

прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця і каштоўнаснага стаўлення да здароўя;

выхаванне ў навучэнцаў маральных каштоўнасцей, павагі да закону і правапарадку, імкнення да стварэння і памнажэння каштоўнасцей духоўнай культуры;

фарміраванне мэтанакіраванасці, прадпрымальнасці, канкурэнтаздольнасці ў прафесійнай сферы;

арыентацыя студэнтаў на бесперапыннае актыўнае самаразвіццё і самарэалізацыю.

 

Выхаваўчая работа на кафедры праводзіцца ў наступных формах:

правядзенне інфармацыйна-выхаваўчай гадзіны са студэнтамі;

выступленні ў сродках масавай інфармацыі (газеты, часопісы Рэспублікі Беларусь, радыёвяшчанне, тэлебачанне, лекцыі для насельніцтва);

правядзенне кафедрай выхаваўчых мерапрыемстваў у інтэрнаце;

наведванне інтэрнатаў супрацоўнікам кафедры;

удзел у спартыўна-масавых мерапрыемствах універсітэта;

удзел у мітынгах, акцыях, прысвечаных грамадска-значным падзеям дзяржавы.

 

Выкладчыкі кафедры з'яўляюцца куратарамі акадэмічных груп на 1-2 курсах:

ст.выкл. Сінкевіч А.У. - куратар 11, 12 групы 1 курса ПФ.

ст.выкл. Лісок А.С. - куратар 14 групы 1 курса ФІУ.

 

Супрацоўнікі кафедры з'яўляюцца членамі таварыства "Веды" і ў рамках гэтай арганізацыі чытаюць лекцыі для насельніцтва:

загадчык кафедры Навумаў І.А.

дацэнт Сівакова С.П.

дацэнт Пац Н.В.

асістэнт Майсяёнак А.А.

асістэнт Сінкевіч А.У.

асістэнт Есіс Я.Л.