Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Дзіцячай хірургіi

На кафедры дзіцячай хірургіі навучаюцца студэнты 4-6 курсаў педыятрычнага факультэта, 5 курса медыка-псіхалагічнага факультэта, 5 курса факультэта замежных навучэнцаў, і 5-6 курсаў лячэбнага факультэта. Асноўныя дысцыпліны: "Дзіцячая хірургія"і " Уралогія".

Для дыстанцыйнага навучання распрацаваны і зацверджаны ЭВМК: па дзіцячай хірургіі для студэнтаў 5 курса ФЗН (англ.), 4 курса ПФ, 5 курса МПФ, 5 курса ЛФ і ФЗН (рус.), па уралогіі для студэнтаў 5 курса ПФ і 6 курса ПФ.

На кафедры дзіцячай хірургіі з моманту яе стварэння працуе студэнцкі навуковы гурток. Студэнты актыўна ўдзельнічаюць у навуковай працы, штогод выступаюць з дакладамі на канферэнцыях. Кіраўніком гуртка з'яўляецца дацэнт Шэйбак Васіль Міхайлавіч.