На кафедры дзіцячай хірургіі навучаюцца студэнты 4-6 курсаў педыятрычнага факультэта, 5 курса медыка-псіхалагічнага факультэта, 5 курса факультэта замежных навучэнцаў, і 5-6 курсаў лячэбнага факультэта. Асноўныя дысцыпліны: "Дзіцячая хірургія"і " Уралогія".
Для дыстанцыйнага навучання распрацаваны і зацверджаны ЭУМК: па дзіцячай хірургіі для студэнтаў 5 курса ФИУ (англ.), 4 курса ПФ, 5 курса МПФ, 5 курса ЛФ і ФИУ (рус.), па уралогіі для студэнтаў 5 курса ПФ і 6 курса ПФ.
На кафедры дзіцячай хірургіі з моманту яе стварэння працуе студэнцкі навуковы гурток. Студэнты актыўна ўдзельнічаюць у навуковай працы, штогод выступаюць з дакладамі на канферэнцыях. Кіраўніком гуртка з'яўляецца дацэнт Шэйбак Васіль Міхайлавіч.