Кафедра паталагічнай фізіялогіі ім. Д. А. Маслакова Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута (цяпер – універсітэта) арганізавана ў 1960 годзе (загад рэктара № 295 ад 12 верасня 1960 года). Кафедра паталагічнай фізіялогіі ім. Д. А. Маслакова забяспечвае ажыццяўленне адукацыйнай, навуковай дзейнасці, а таксама вучэбна-метадычнай работы па вучэбных дысцыплінах: «Паталагічная фізіялогія» студэнтам 3 курса лячэбнага, замежнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага і медыка-дыягнастычнага факультэтаў і «паталогіі» – студэнтам 2-га курса сястрынскага аддзялення МДФ, а таксама ажыццяўляе навучанне ў магістратуры (II ступень вышэйшай адукацыі) па спецыяльнасці «1-79 80 29 – «Паталагічная фізіялогія, фізіялогія». Дзейнасць кафедры накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, уменнямі і навыкамі па вывучаемых дысцыплінах. З 2005-2006 навучальнага года на кафедры арганізавана навучанне на англійскай мове.

Першым рэктарам інстытута і адначасова загадчыкам кафедры патафізіялогіі быў к. м. н., дацэнт Супрон Л. Ф. пачынаючы з 1962 і па 2004 год кафедру ўзначальваў д. м. н., прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі Д. А. Маслакоў. У цяперашні час кафедра носіць імя праф. Д. А. Маслакоўа. З 2004 года кафедру ўзначальвае д. м. н., прафесар Максімовіч Н. Я. Выкладчыкамі кафедры былі д. м. н., праф. Баканская В. В., асс. Говор Л.Л., асс. Калініна Т. В., асс. Лагодскі Я. В. на кафедры ішло пастаяннае папаўненне і абнаўленне навукова-педагагічных кадраў (Барысюк М. В. (1965-1969), Эйсмант К. А.(1980-2017), Каралёў П. М. (1970-1980), Шнейдер А. Б.(1981-1985), Дрэмза і. К.(1980-1982; 2012), С. С.Мальчык (1984-1998), Н. Я. Максімовіч (1984), Г. М. Сухоцкая (1986-1999), М. Н. Ходосовский (з 2000г па н/у), Траян Э. і. (з 2002 па н/у), Лялевіч А. В. (2002), Мілаш Т. С. (2006-2010), Герасімчык Е. В. (2007-2013), Бегер (Рукан) Т. А. (2009-2013 г.), Сабалеўскі В. А. (2009-2014), Ярмак В. В. (2010 г), Філістовіч Т. і. (з 2013 г),  асс. Гусаковская Э.В. (2014 г.), Бонь Е. I (з 2017 г), Заерко А. В. (з 2017).

Кафедра мае 6 навучальных аўдыторый, лабараторыю, межкафедральный кампутарны клас, службовыя памяшканні. Згодна са штатным раскладам на кафедры 9,0 ставак прафесарска-выкладчыцкага складу і 4,0 стаўкі – вучэбна-дапаможнага персаналу.

Акрамя падручнікаў для падрыхтоўкі да заняткаў студэнты выкарыстоўваюць шэраг навучальных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, падрыхтаваных супрацоўнікамі кафедры: «Прэзентацыі лекцый», дапаможнікі «Паталагічнай фізіялогіі» для падрыхтоўкі да практычных заняткаў, «Паталогія абмену рэчываў», «Паталогія сістэмы крыві і гемастазу». З мэтай аптымізацыі падрыхтоўкі да заняткаў для студэнтаў усіх факультэтаў распрацаваны электронныя вучэбна-метадычныя комплексы.

Штогод у канцы 6-га семестра сярод студэнтаў праводзіцца алімпіяда па паталагічнай фізіялогіі. У навучальным працэсе выкарыстоўваюцца інфармацыйна-камунікатыўныя адукацыйныя тэхналогіі.

Супрацоўнікі кафедры праводзяць эксперыментальныя даследаванні па вывучэнні патагенезу ішэмічных і реперфузионных пашкоджанняў галаўнога мозгу, печані, пошуку сродкаў карэкцыі гэтай паталогіі. За час існавання кафедры яе супрацоўнікамі абаронены 16 дысертацый (3 доктарскія і 13 – кандыдацкіх), выдадзена 12 манаграфій, атрымана 10 патэнтаў на вынаходства і 3 аўтарскіх пасведчання, больш за 100 пасведчанняў на рацыяналізатарскія прапановы. Навуковыя дасягненні супрацоўнікаў ўкараняюцца ў навучальны працэс.

Навуковыя вынікі супрацоўнікаў кафедры дакладзены і абмеркаваны на шматлікіх навуковых канферэнцыях. За 2014-2018 гг супрацоўнікамі кафедры апублікавана 362 навуковых прац, у тым ліку 120 тэзісаў, 155 артыкулаў у зборніках і 87 – у часопісах, 10 манаграфій, атрыманы пасведчанні на 43 рацыяналізатарскіх прапановы. Вынікі навуковых даследаванняў укараняюцца ў практыку, у навучальны і навуковы працэс.

На кафедры актыўна функцыянуе студэнцкі навуковы гурток. За перыяд 2010 па 2018 гг. студэнтамі апублікавана 360 навуковых прац, падрыхтавана 95 дакладаў на студэнцкіх навуковых канферэнцыях рэгіянальнага і міжнароднага ўзроўню, за апошнія 5 гадоў каля 10 студэнтаў сталі пераможцамі Рэспубліканскага конкурсу навуковых прац. Супрацоўнікамі былі атрыманыя гранты ФФД РБ на выкананне навуковай працы. У цяперашні час выконваецца навуковы грант ФФД РБ «Новыя морфофункциональные дыягнастычныя маркеры нейронаў філагенетычна розных аддзелаў кары вялікіх паўшар'яў мозгу пацукоў ва ўмовах эксперыментальнай ішэміі " (навуковы кіраўнік – Бонь Л.I.).

Супрацоўнікі кафедры прымаюць актыўны ўдзел у спартыўным і культурным жыцці ўніверсітэта. У 2016-2017 годзе кафедра заняла другое месца ў агульнаўніверсітэцкай спартакіядзе "Здароўе".

Кафедра займаецца ідэйна-выхаваўчай працай, актыўна ўдзельнічае ў мерапрыемствах, якія праводзяцца універсітэтам, штогод супрацоўнікі з'яўляюцца куратарамі студэнцкіх груп.