Універсітэт Структура ўніверсітэта Аддзелы Вучэбна-метадычны аддзел

Накірункі дзейнасці

Асноўныя задачы:

1. Арганізацыя і каардынацыя ўсіх відаў вучэбнай і метадычнай работы на кафедрах і факультэтах.

2. Удасканаленне сістэмы кіравання навучальным працэсам, арганізацыйна-метадычнай, вучэбна-метадычнай і навукова-метадычнай работы ва ўніверсітэце.

3. Планаванне навучальнага працэсу 1-й і 2-й ступеняў вышэйшай адукацыі ва ўніверсітэце.

4. Укараненне ў навучальны працэс адукацыйных стандартаў 1-й і 2-й ступеняў вышэйшай адукацыі.

5. Кантроль за ходам выканання раскладу навучальных заняткаў, залікаў і іспытаў, а таксама за станам і матэрыяльна-тэхнічным абсталяваннем навучальных лабараторый, кабінетаў.

6. Распрацоўка інструктыўных матэрыялаў, накіраваных на ўдасканаленне навучальнага працэсу, рацыянальных форм вучэбнай дзейнасці студэнтаў, набыцця прафесійных навыкаў і ўменняў.

7. Падрыхтоўка праектаў загадаў па вучэбна-метадычнай дзейнасці.

8. Аналіз тыпавых вучэбных планаў, вучэбных планаў па спецыяльнасцях, складанне працоўных планаў па спецыяльнасцях на навучальны год.

9. Складанне і аналіз графіка навучальнага працэсу і кантроль за яго выкананнем студэнтамі і выкладчыкамі.

10. Кантроль за арганізацыяй навучальнага працэсу на кафедрах і факультэтах.

11. Аказанне кансультатыўнай дапамогі супрацоўнікам універсітэта па розных пытаннях вучэбна-метадычнай работы.

12. Планаванне і арганізацыя вытворчай практыкі студэнтаў.

13. Аналіз эфектыўнасці правядзення вытворчай практыкі студэнтаў універсітэта.

14. Развіццё і ўдасканаленне сістэмы менеджменту якасці ў адпаведнасці з дакументамі сістэмы менеджменту якасці, якія рэгламентуюць дзейнасць навучальна-метадычнага аддзела.

15. Інфармаванне аб новых навучальных тэхналогіях, прагрэсіўных формах і метадах навучання студэнтаў на кафедрах і ажыццяўленне кантролю за іх укараненнем.

16. Аналіз і абагульненне прагрэсіўнага вопыту ў навучальным працэсе і метадычнай рабоце на кафедрах і факультэтах.

17. Планаванне, арганізацыя і правядзенне вучэбна-метадычных і навукова-метадычных канферэнцый, семінараў па актуальных праблемах навучання, паляпшэння якасці выкладання і метадычнага забеспячэння навучальнага працэсу.

18. Распрацоўка анкет і правядзенне анкетавання студэнтаў. Аналіз вынікаў анкетавання.

19. Правядзенне ўнутранай экспертызы распрацаваных кафедрамі тыпавых навучальных праграм і навучальных праграм па дысцыплінах для спецыяльнасцей універсітэта, курсаў па выбары і факультатываў.

20. Кантроль за наяўнасцю планава-справаздачнай вучэбнай дакументацыі кафедр і яе аналіз.

21. Кантроль за ўкараненнем у навучальны працэс новых тыпавых навучальных праграм, своечасовай

 перапрацоўкай і дапаўненнем навучальных праграм па дысцыплінах для спецыяльнасцей універсітэта.

22. Складанне і зацвярджэнне плана выдання вучэбна-метадычнай літаратуры ўніверсітэта і кантроль за яго выкананнем.

23. Арганізацыя экспертнай ацэнкі вучэбна-метадычнай літаратуры.

 

Функцыі:

1. Арганізацыя і кіраванне вучэбна-метадычнай дзейнасцю ў адпаведнасці з зацверджанымі тыпавымі вучэбнымі планамі і праграмамі па спецыяльнасцях, графікам навучальнага працэсу, вучэбнымі і працоўнымі праграмамі і палажэннямі, якія рэгламентуюць вучэбна-метадычную дзейнасць адукацыйнага працэсу 1-й і 2-й ступені вышэйшай адукацыі.

2. Складанне тыпавых вучэбных планаў па спецыяльнасцях 1-й і 2-й ступені вышэйшай адукацыі.

3. Складанне вучэбных планаў па спецыяльнасцях 1-й і 2-й ступені вышэйшай адукацыі.

4. Складанне працоўных планаў па спецыяльнасцях 1-й і 2-й ступені вышэйшай адукацыі.

5. Кантроль за арганізацыяй навучальнага працэсу на кафедрах, выкананнем раскладу практычных заняткаў і лекцый.

6. Своечасовае і якаснае складанне раскладу лекцыйных заняткаў згодна з вучэбнымі планамі спецыяльнасцей універсітэта.

7. Складанне раскладу практычных, лабараторных і семінарскіх заняткаў згодна з вучэбнымі планамі спецыяльнасцей універсітэта.

8. Своечасовае складанне раскладу экзаменацыйных сесій на восеньскі і вясновы семестры па спецыяльнасцях універсітэта.

9. Складанне і давядзенне да ведама кафедр раскладу дзяржаўных экзаменаў.

10. Распрацоўка, складанне графіка навучальнага працэсу, кантроль за яго выкананнем студэнтамі і выкладчыкамі.

11. Кантроль за своечасовым складаннем і станам планавай і справаздачнай дакументацыі на кафедрах.

12. Распрацоўка праектаў нарматыўных дакументаў, якія рэгламентуюць арганізацыю адукацыйнага працэсу ва ўніверсітэце (палажэнні, інструкцыі, загады і г.д.).

13. Падрыхтоўка праектаў загадаў па навучальным працэсе ва ўніверсітэце.

14. Распрацоўка справаздачных форм і неабходнай дакументацыі па арганізацыі навучальнага працэсу.

15. Разлік планавай вучэбнай нагрузкі па кафедрах на бягучы навучальны год, разлік пагадзіннага фонду і штатаў прафесарска-выкладчыцкага складу.

16. Сумесна з дэканатамі падрыхтоўка і правядзенне нарад з завучамі кафедр па стане вучэбнай дысцыпліны на кафедры.

17. Арганізацыя і правядзенне вучэбна-метадычных нарад і семінараў, навукова-метадычных канферэнцый.

18. Своечасовая перадача неабходнай інфармацыі па ўказанні рэктара, першага прарэктара, прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце на кафедры, у дэканаты і іншыя падраздзяленні ўніверсітэта.

19. Каардынацыя неабходнага перамяшчэння студэнтаў па аўдыторыях.

20. Кантроль наведвальнасці навучальных заняткаў студэнтамі сумесна з дэканатамі і інш.

21. Адказы на лісты вышэйшых арганізацый і інш.

22. Выдача акадэмічных даведак па патрабаванні і зверка акадэмічных даведак з тыпавым вучэбным планам пры пераводзе студэнтаў з ВНУ.

23. Выдача даведак аб навучанні з пералікам дысцыплін, аб'ёмам гадзін і адзнакамі.

24. Кантроль размеркавання аўдыторнага фонду, удзел у праверцы гатоўнасці аўдыторнага фонду да новага навучальнага года, штодзённы ўлік занятасці аўдыторый.

25. Планаванне і арганізацыя вытворчай практыкі студэнтаў.

26. Заключэнне дагавораў з установамі аховы здароўя і ўстановамі адукацыі аб арганізацыі вытворчай практыкі.

27. Размеркаванне студэнтаў на вытворчую практыку.

28. Кантроль выканання праграмы вытворчай практыкі студэнтамі.

29. Забеспячэнне выкладчыкаў і студэнтаў неабходнай дакументацыяй па вытворчай практыцы.

30. Кантроль своечасовасці здачы справаздачнай дакументацыі і правядзення дыферэнцыраванага заліку па выніках вытворчай практыкі.

31. Аналіз стану эфектыўнасці вытворчай практыкі ва ўніверсітэце.

32. Анкетаванне студэнтаў па пытаннях арганізацыі навучальнага працэсу, вытворчай практыкі, якасці навучання на кафедрах, выдаваемай ва ўніверсітэце вучэбна-метадычнай літаратуры, аналіз вынікаў і прапаноў.

33. Арганізацыя кантролю работы вучэбна-метадычных камісій факультэтаў і навукова-метадычнага савета па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах і ваенна-патрыятычнаму выхаванню студэнтаў.

34. Планаванне і правядзенне пасяджэнняў навукова-метадычнага савета.

35. Планаванне і кантроль падрыхтоўкі да выдання вучэбна-метадычнай літаратуры прафесарска-выкладчыцкім складам кафедр.

36. Экспертная ацэнка вучэбна-метадычнай літаратуры перад канчатковым рэцэнзаваннем і выданнем.

37. Вызначэнне рэйтынгу кафедр і прафесарска-выкладчыцкага складу па вучэбна-метадычнай дзейнасці.

38. Праверка кафедр, кантроль стану дакументацыі, арганізацыі і выканання вучэбнай нагрузкі і метадычнай работы.

39. Кансультаванне супрацоўнікаў кафедр па вучэбна-метадычных пытаннях.

40. Забеспячэнне функцыянавання сістэмы менеджменту якасці і яе развіццё ў дзейнасці вучэбна-метадычнага аддзела ў адпаведнасці са стандартамі сістэмы менеджменту якасці.

41. Рэалізацыя функцый, вызначаных патрабаваннямі дакументаў сістэмы менеджменту якасці.