1. Арганізацыя і каардынацыя вучэбнай і метадычнай работы на кафедрах і факультэтах.
 2. Удасканаленне сістэмы кіравання вучэбным працэсам, арганізацыйна-метадычнай, вучэбна-метадычнай і навукова-метадычнай работы ва ўніверсітэце.
 3. Аналіз тыпавых вучэбных планаў, вучэбных планаў, складанне рабочых планаў і графіка вучэбнага працэсу па спецыяльнасцях 1-й і 2-й ступеняў вышэйшай адукацыі.
 4. Складанне раскладу лекцыйных, практычных, лабараторных і семінарскіх заняткаў, расклад экзаменацыйных сесій і дзяржаўных экзаменаў згодна вучэбных планаў спецыяльнасцяў універсітэта.
 5. Кантроль за арганізацыяй вучэбнага працэсу на кафедрах, выкананнем раскладу вучэбных заняткаў, залікаў і экзаменаў, а таксама за станам і матэрыяльна-тэхнічным забеспячэннем вучэбных класаў, лабараторый, кабінетаў.
 6. Кантроль размеркавання аўдыторнага фонду, штодзённы ўлік занятасці аўдыторый.
 7. Разлік планавай вучэбнай нагрузкі па кафедрах на вучбны год, пагадзіннага фонду і штатаў прафесарска-выкладчыцкага складу.
 8. Выдача акадэмічных даведак па патрабаванні і зверка акадэмічных даведак з тыпавым вучэбным планам пры пераводзе студэнтаў з ВНУ.
 9. Выдача даведак аб навучанні з пералікам дысцыплін, аб’ёмам гадзін і адзнакамі.
 10. Планаванне і арганізацыя практыкі студэнтаў і магістрантаў.
 11. Кантроль за выкананнем праграмы практыкі студэнтамі і магістрантамі, правядзенне дыферэнцыяванага заліка па практыцы.
 12. Аналіз стану эфектыўнасці практыкі ва ўніверсітэце.
 13. Правядзенне ўнутранай экспертызы распрацаваных кафедрамі тыпавых вучэбных праграм і вучэбных праграм па дысцыплінах для спецыяльнасцяў універсітэта, курсаў па выбару і факультатываў.
 14. Укараненне ў вучэбны працэс новых тыпавых вучэбных праграм, своечасовая перапрацоўка і дапаўненне вучэбных праграм па дысцыплінах для спецыяльнасцяў універсітэта.
 15. Распрацоўка анкет і правядзенне анкетавання студэнтаў па пытаннях арганізацыі вучэбнага працэсу, практыкі, якасці навучання на кафедрах, выдаваемай ва ўніверсітэце вучэбна-метадычнай літаратуры, аналіз вынікаў і прапаноў.
 16. Распрацоўка справаздачных форм і неабходнай дакументацыі па арганізацыі вучэбна-метадычнага працэсу. Кантроль за наяўнасцю планава-справаздачнай вучэбнай дакументацыі кафедр і яе аналіз.
 17. Планаванне, арганізацыя і правядзенне вучэбна-метадычных нарад, семінараў і навукова-метадычных канферэнцый па актуальных праблемах навучання, павышэння якасці выкладання і метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу.
 18. Арганізацыя работы Цэнтральнага навукова-метадычнага савета, кантроль за работай вучэбна-метадычных камісій факультэтаў і Навукова-метадычнага савета па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах і ваенна-патрыятычным выхаванні студэнтаў.
 19. Планаванне і кантроль падрыхтоўкі да выдання вучэбна-метадычнай літаратуры для навучэнцаў універсітэта.
 20. Экспертная ацэнка суправаджальных дакументаў і афармлення вучэбна-метадычнай літаратуры.
 21. Правядзенне рэйтынгу кафедр і прафесарска-выкладчыцкага складу па вучэбна-метадычнай дзейнасці.
 22. Аказанне кансультатыўнай дапамогі супрацоўнікам універсітэта па пытаннях вучэбна-метадычнай работы.
 23. Забеспячэнне функцыянавання сістэмы менеджменту якасці і яе развіццё ў дзейнасці вучэбна-метадычнага аддзела ў адпаведнасці са стандартамі сістэмы менеджменту якасці.
 24. Інфармаванне пра новыя вучэбныя тэхналогіі, прагрэсіўныя формы і метады навучання студэнтаў на кафедрах і ажыццяўленне кантролю за іх укараненнем.
 25. Аналіз і абагульненне прагрэсіўнага вопыту ў вучэбным працэсе і метадычнай рабоце на кафедрах і факультэтах.