Прыярытэтнымі накірункамі навуковай працы кафедры з’яўляецца:

  • выкананне навуковых работ, накіраваных на рашэнне актуальных праблем ваеннага навучання і выхавання студэнтаў;
  • распрацоўка падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў і іх укараненне ў вучэбны працэс;
  • правядзенне вучэбна-гістарычнай і ваенна-патрыятычнай работы са студэнтамі. Вядзецца праца па падрыхтоўцы навукова-педагагічных кадраў вышэйшай кваліфікацыі.

На кафедры абаронены 3 дысертацыйныя даследаванні на саісканне навуковай ступені кандыдата медыцынскіх навук па тэмах: “Парушэнне постнатальнага развіцця белых пацукоў пры ўвядзенні карбафосу ў перыяд цяжарнасці” (В.М.Івашын), 1990 г.; “Роля NO-залежных механізмаў і кіслародазвязвальных якасцяў крыві ў развіцці акісляльнага стрэсу, індуцыраванага ліпаполі цукрыдам” (А.Н. Глебаў), 2005 г.; “Эксперыментальнае абгрунтаванне канструкцыі пратэза для асікулапластыкі са звышмалекулярнага поліэтылену” (У.А.Новасялецкі), 2015 г.

У цяперашні час супрацоўнікамі кафедры праводзяцца даследаванні на тэмы : “Удзел кіслародтранспартнай функцыі крыві і свабоднарадыкальнага акіслення ліпідаў у павышэнні адаптацыйнага рэсурсу і фізічным нагрузкам” (І.А.Палуян), “Дынаміка статусу харчавання і параметраў абмену жалеза ў вайскоўцаў па прызыву ў перыяд адаптацыі да ўмоў ваеннай службы” (І.М.Князеў).