Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Псіхалогіі і педагогікі

Сфера навуковых інтарэсаў кафедры псіхалогіі і педагогікі досыць разнастайная. У якасці асноўных напрамкаў, якія адлюстроўваюць вядучыя навуковыя інтарэсы супрацоўнікаў кафедры, можна вылучыць:   фарміраванне ключавых кампетэнцый навучэнцаў ў педагагічным працэсе медыцынскага ВНУ; удасканальванне навучальнага працэсу (тэхналогіі, формы і метады фарміравання, развіцця ключавых кампетэнцый навучэнцаў); матывацыя і матывацыйныя працэсы ў вучэбнай дзейнасці (матывацыя дасягнення і пазбягання няўдач); псіхалагічнае здароўе студэнтаў і псіхолага-педагагічныя ўмовы яго падтрымання і карэкцыі; псіхалогія кіравання і арганізацыйная псіхалогія ў сістэме аховы здароўя (МІЖАСОБАСНЫЯ зносіны і ўзаемадзеянне, камунікацыя ў ахове здароўя), сацыяльна-псіхалагічныя праблемы сучаснай сям'і (бацькоўска-дзіцячая адносіны і іх роля ў фарміраванні асобы дзіцяці, мацярынства і бацькоўства як сацыяльна-псіхалагічныя феномены, агрэсія і гвалт ў сямейных адносінах).

Праца ў гэтых напрамках аформілася ў самастойныя навукова-даследчыя праекты.