Арганізатарам і кіраўніком кафедры агульнай хірургіі з 1960 па 1966 год быў доктар медыцынскіх навук, прафесар Барыс Іванавіч Кляпацкі. Кафедра размясцілася на базе 1-ай гарадской бальніцы ім. З.П. Салаўёва. Штат кафедры складалі 3 стаўкі выкладчыкаў і 1 стаўка загадчыка. Дзякуючы намаганням БарысаІванавіча была адкрыта пры кафедры агульнай хірургіі клінічная ардынатура (1961) і аспірантура (1963). За кароткі тэрмін былі абаронены 4 кандыдацкія дысертацы ісупрацоўнікамі кафедры і 3 – пасля яго смерці. Барыс Іванавіч раптоўна памёр у 1966 годзе.

Другі перыяд станаўлення і развіцця кафедры агульнай хірургіі звязаны з абраннем па конкурсе на пасаду загадчыка кафедры ў 1967 г. Кандыдата медыцынскіх навук, дацэнта Івана Якаўлевіча Макшанава. У 1974 г. Ён абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара медыцынскіх навук, а ў 1975 г. Прысвоена вучонае званне прафесара.

З красавіка 1989 г. базай кафедры стала УАЗ «Гарадская клінічная бальніца № 4 г. Гродна". Штат кафедры павялічыўся да 8 ставак выкладчыкаў і 2-х прафесараў. Іван Якаўлевіч быў загадчыкам кафедры па 1994 года, да 2002 года працаваў на пасадз прафесара кафедры, адзін з самых вядомых навукоўцаў нашага ўніверсітэта. Пад яго кіраўніцтвам абаронены 4 доктарскія і 16 кандыдацкіх дысертацый.

У 1994 г. на пасаду загадчыка кафедры па конкурсе быў абраны доктар медыцынскіх навук, прафесар Пётр Васільевіч Гарэлік, якога ў 1998 г. Мiнiстэрства аховы здароўя РБ прызначае рэктарам Гродзенскага медыцынскага інстытута, на гэтай пасадзе ён працаваў па 2010 год.

З 2005 г. кафедру ўзначальвала Вольга Ільінічна Дуброўшчык, доктар медыцынскіх навук, прафесар, вучаніца прафесара І.Я. Макшанова, а з 2011 г. па сённяшні дзень Гарэлік зноў кіруе кафедрай і клінікай. У цяперашні час пад яго кіраўніцтвам актыўна развіваюцца і ўдасканальваюцца малаінвазіўныя і лапараскапічныя тэхналогіі, якія займаюць у клініцы вядучыя пазіцыі  як у планавай, так і ў неадкладнай хірургіі. На кафедры сфарміравалася і зарэгістраваная ў НАН Беларусі навуковая школа па хірургіі.

Сёння клініка агульнай хірургіі валодае добрым навуковым патэнцыялам: 3 доктары медыцынскіх навук, прафесары (П.В. Гарэлік, В.І. Дуброўшчык, Г.Р. Мармыш); 6 кандыдатаў медыцынскі навук, дацэнты (А.А. Палынскі, І.Т. Цылiндзь, І.С. Доўнар, М.І. Мiлешкa, С.У. Калешка, А.М. Дзяшук); і 3 асістэнты (д.м.н., П.У. Сівец і 2 суіскальнікі вучонай ступені В.У. Вашчанка, А.Л. Валенцюкевiч).