Асноўнымі накірункамі навукова-даследчай работы супрацоўнiкаў кафедры з'яўляюцца праблемы агульнай гігіены, гігіены працы, гігіены дзяцей і падлеткаў, экалагічнай і радыяцыйнай медыцыны, грамадскага здароўя і аховы здароўя.

На кафедры абароненыя 4 доктарскіх і 11 кандыдацкіх дысертацый. Ажыццяўляецца падрыхтоўка навуковых кадраў у магістратуры, аспірантуры і ў форме суіскальніцтва.

На кафедры выкладаюцца: агульная гігіена і ваенная гігіена, агульная гігіена, гігіена дзяцей і падлеткаў, бяспека жыццядзейнасці (ахова працы), валеалогія, медыка-гігіенічнае суправаджэнне дзяцей і падлеткаў арганізаваных калектываў, валеолага-гігіенічныя падыходы да фарміравання здароўя ў сучасных умовах (факультатыўная дысцыпліна ), гігіена (магістратура), бяспека чалавека (ахова навакольнага асяроддзя, кантроль якасці прадуктаў харчавання, ахова здароўя, сацыяльна-прававая абарона) на тэрыторыях, пацярпелых ад радыёактыўнага забруджвання (спецкурс магістратуры).

З 2011 г. выдаецца рэцэнзаваны штогадовы зборнік навуковых артыкулаў «Сучасныя праблемы гігіены, радыяцыйнай і экалагічнай медыцыны» (ISSN 2409-3939, галоўны рэдактар ​​- д.м.н., прафесар І.А. Наумаў), які ўключаны ў Пералiк выданняў ВАК Рэспублікі Беларусь для публікацыі дысертацыйных даследаванняў.

Ажыццяўляецца актыўнае ўзаемадзеянне з навуковымі і адукацыйнымі ўстановамі Рэспублікі Беларусь, Польшчы, Расійскай Федэрацыі, Украіны, Латвіі ды іншых краін.

Выхаваўчая праца на кафедры накіравана на сацыяльную адаптацыю студэнтаў да сучасных умоў жыцця і актыўнай прафесійнай дзейнасці. Вялікая ўвага надаецца валеалагiчнаму выхаванню студэнтаў, пытанням этыкі і дэанталогіі, працоўнай дысцыпліны з правядзеннем адпаведных доследаў сярод студэнтаў і іх абмеркаваннем на студэнцкіх канферэнцыях. Супрацоўнікі кафедры з'яўляюцца куратарамі акадэмічных груп.

Пры кафедры актыўна функцыянуе студэнцкае навуковае таварыства: у 2008-2018 гг. студэнтамі апублікавана больш за 1000 навуковых прац, зроблена больш за 500 дакладаў на студэнцкіх навуковых канферэнцыях рознага ўзроўню. Штогод студэнты ўдзельнічаюць i перамагаюць у Рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх навуковых прац. Кафедрай выдаецца штогадовы зборнік студэнцкіх навуковых прац «Сучасныя праблемы гігіены і экалагічнай медыцыны».