Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Медыцынскай і біялагічнай фізікі

Навучальны працэс на кафедры медыцынскай і біялагічнай фізікі праводзіцца на ўсіх факультэтах універсітэта ў адпаведнасці з тыпавымі і вучэбнымі рабочымі праграмамі па дысцыплінах:

Дысцыплінах

Курс, факультэт

Усяго аўдыт. гадзін

Форма кантролю

Медыцынская і біялагічная фізіка

1 курс ЛФ, ФЗН

86

Залік, экзамен

1 курс МДФ

110

Залік, экзамен

1 курс ПФ

44

Залік

Біямедыцынская статыстыка

1 курс ПФ, МДФ-СД в/а

36

Залік

2 курс ЛФ

36

Залік

2 курс МПФ

72

Залік

Інфарматыка ў медыцыне

1 курс ЛФ, ПФ, ФЗН, МДФ-СД в/а

36

Залік

1 курс МПФ

46

Залік

Інфармацыйныя тэхналогіі ў ахове здароўя

1 курс МДФ

72

Залік

Медыцынская тэхніка

2 курс МДФ-СД з/а

20

Дыф. залік

БЖЧ (раздзел "Асновы энергазберажэння")

1 курс ЛФ, ПФ, МПФ, МДФ-СД

18

Залік

Медыцынскія інфармацыйныя сістэмы

магістранты

48

Залік

Біяінфармацыйны аналіз

магістранты

16

Залік

Асновы статыстыкі ў медыцынскіх даследаваннях (факультатыў)

1 курс МДФ

 

30

 

Залік

Асновы праграмуемай электронікі ў медыцыне (факультатыў)

1 курс МДФ

 

20

Залік

Для кантролю ведаў студэнтаў выкарыстоўваюцца розныя падыходы: вусны апыт; пісьмовая кантрольная работа; кампутарнае тэставанне.