Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў кафедры звязаны з методыкай выкладання рускай мовы як замежнай і беларускай мовы:

• аптымізацыя навучання рускай мове як замежнай з ужываннем сучасных метадаў;

• лінгвістычныя і псіхалінгвістычныя аспекты ў выкладанні рускай мовы як замежнай і беларускай мовы;

• актуальныя праблемы сучаснай тэорыі і практыкі выкладання рускай мовы як замежнай і беларускай мовы ў ВНУ Рэспублікі Беларусь;

• лінгвакультуралагічны, сацыякультурны і этнапсихалагичны падыходы ў выкладанні рускай мовы як замежнай і інш.

У цяперашни момант навуковая праца кафедры ажыццяўляецца па тэме «Фарміраванне міжкультурнай камунікатыўнай кампетэнтнасці будучых урачощ ва ўмовах медыцынскай ВНУ пры навучанні рускай і беларускай мовам". Кіраўнік тэмы - А.П. Пусташыла, адказны выканаўца - А.У. Сянцябава. Выканаўцы: ПВС кафедры.

Мэтай дадзенага даследавання з'яўляецца вызначэнне эфектыўных метадаў і прыёмаў па фарміраванні высокага ўзроўню міжкультурнай камунікатыўнай кампетэнтнасці будучых урачощ ва ўмовах медыцынскай ВНУ пры навучанні рускай і беларускай мовам.

Навізна даследавання. У навуковай літаратуры апісаны щніверсальныя ўмовы і шляхі фарміравання міжкультурнай камунікатыўнай кампетэнтнасці. Дадзенае даследаванне дазволіць верыфікаваць іх у абставінах медыцынскай ВНУ Рэспублікі Беларусь.

Практычная значнасць. Вынікі даследавання будуць выкарыстаны пры падрыхтоўцы метадычнага забеспячэння навучальнага працэсу (дапаможнікі, метадычныя распрацоўкі, метадычныя рэкамендацыі), знойдуць адлюстраванне ў дакладах выкладчыкаў і студэнтаў на канферэнцыях і семінарах, у публікацыях выкладчыкаў і студэнтаў.

Штогод на кафедры праводзяцца рэспубліканскі навукова-практычны семінар і рэспубліканская студэнцкая канферэнцыя "Мова. Грамадства. Медыцына».