На кафедры рускай і беларускай моў выкладаюцца дысцыпліны: «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» (для студэнтаў 1 курса лячэбнага, педыятрычнага, медыка-дыягнастычнага і медыка-псіхалагічнага факультэтаў), «Руская мова як замежная» (для студэнтаў 1-3 курсаў факультэта замежных навучэнцаў). Акрамя таго, кафедра ажыццяўляе выкладанне дысцыпліны па выбары «Руская мова як замежная. Маўленчы этыкет будучаму ўрачу» (для студэнтаў 4 курса факультэта замежных навучэнцаў). На кафедры распрацаваны факультатывы «Асновы культуры мовы. Моўная адукаванасць» , «Беларуская мова і культура прафесійнага маўлення».

Навучальны працэс будуецца на аснове тыпавых праграм па прадметах і рабочых варыянтаў навучальных праграм, распрацаваных па кожным прадмеце для кожнага факультэта, курса, семестра.

На кафедры планамерна вядзецца праца па падрыхтоўцы і абнаўленні вучэбных выданняў.

Штогод праводзяцца алімпіяды па рускай мове (для замежных студэнтаў) і беларускай мове (для беларускіх) студэнтаў. Пераможцы ўніверсітэцкай алімпіяды па рускай мове прымаюць удзел у рэгіянальных і рэспубліканскіх алімпіядах.

Кафедра рускай і беларускай моў з'яўляецца членам Беларускага грамадскага аб'яднання выкладчыкаў рускай мовы як замежнай і прымае актыўны ўдзел у яго працы: канферэнцыях, семінарах, падрыхтоўцы тыпавых вучэбных праграм і інш.


Графік адпрацовак 2 семестр 2019-2020 н.г.

Расклад заняткаў для студэнтаў 1 курса МПФ, ПФ на 2 семестр 2019-2020 н.г.