Універсітэт Структура ўніверсітэта Аддзелы Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел

Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» ажыццяўляе выдавецкую дзейнасці на падставе:

• паліграфічнай ліцэнзіі №02330 / 445 ад 2013/12/18 г.

• пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў зарэгістраванага Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 2013/12/12 г. у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў друкаваных выданняў Рэспублікі Беларусь у якасці распаўсюджвальніка друкаваных выданняў за № 3/152.

• пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў зарэгістраванага Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 2014/05/20 г. у Дзяржаўным рэестры выдаўцоў, вытворцаў і распаўсюджвальнікаў друкаваных выданняў Рэспублікі Беларусь у якасці выдаўца друкаваных выданняў за № 1/331.

Асноўная задача рэдакцыйна-выдавецкага аддзела з'яўляецца забеспячэнне навучальнага працэсу ўніверсітэта.

Аддзел займаецца падрыхтоўкай і выпускам у свет навучальных, вучэбна-метадычных дапаможнікаў, практыкумаў, лекцый, даведачнай літаратуры, матэрыялаў канферэнцый, сімпозіумаў, тэматычных зборнікаў навуковых прац, манаграфій, аўтарэфератаў, дысертацый і іншай літаратуры.

Вырабляе бланкавую і поўнакаляровую прадукцыю на сучасным абсталяванні, у тым ліку тыражуе службовую дакументацыю для структурных падраздзяленняў універсітэта.

У рэдакцыйна-выдавецкім аддзеле можна заключыць дамовы на выраб паліграфічнай прадукцыі.