Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Агульнай і біяарганічнай хіміі Навуковая работа

Найбольш значныя публікацыі

  1. Біяарганічнай хімія: падручнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па медыцынскіх спецыяльнасцях: зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь / І.В. Раманоўскі, В.У. Балтрамяюк, Л.Г. Гідрановіч, А.М. Рынейская; пад агульнай рэд. І.В. Раманоўскага. - Мінск: Аверсэв; Масква, інфа-М; 2015 - 504с.
  2. «Праграмны комплекс. Хімія. Абагульненне і сістэматызацыя »: электроннае навучальная выданне для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі: дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь / Т.М. Мякінік, І.І. Барушка, В.В. Балтрамяюк, С.П. Гузікава. - Мінск: Інфотрыумф, 2017 г.
  3. «Арганічная хімія: дапаможнік для падрыхтоўкі да тэставання» / В.В. Балтрамяюк. - Мінск: Тетраліт, 2018 – 288с.