Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Агульнай гігіены і экалогіі Штогадовы зборнік навуковых артыкулаў "Сучасныя праблемы гігіены, радыяцыйнай і экалагічнай медыцыны"

Асноўныя звесткі

Штогадовы зборнік навуковых артыкулаў "Сучасныя праблемы гігіены, радыяцыйнай і экалагічнай медыцыны" з'яўляецца перыядычным выданнем, якое публікуе артыкулы спецыялістаў у галіне прафілактычнай медыцыны Рэспублікі Беларусь і дзяржаў усходне-еўрапейскага рэгіёну па актуальных пытаннях сучаснай гігіенічнай навукі і сумежных з ёй дысцыплін, ацэнкі. , узнікнення і фарміравання перадпаталагічных і паталагічных станаў, удзелу ў гэтых працэсах неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя, хімічнай, фізічнай, біялагічнай і псіхафізіялагічнай прыроды, шляхах прафілактыкі і карэкцыі, ролі гігіены ў зніжэнні «рызыкі» іх уздзеяння.

Звесткі, якія змяшчаюцца ў артыкулах, прадстаўляюць навукова-практычную значнасць для вырашэння шэрага важных праблем і прыкладных пытанняў не толькі гігіенічнай навукі, але і медыцыны ў цэлым.

Зборнік прызначаны для гігіеністаў і ўрачоў іншых спецыяльнасцей, навуковых супрацоўнікаў устаноў медыка-біялагічнага профілю, студэнтаў вышэйшых медыцынскіх устаноў адукацыі.

Уключаны ў пералік навуковых выданняў, зацверджаных загадам Вышэйшай Атэстацыйнай Камісіі Рэспублікі Беларусь, для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па медыцынскіх навуках (прафілактычная медыцына).

Выдаецца з 2011 года.

ISSN 2409-3939.

Тыраж - 100 экзэмпляраў.

 

Рэдакцыйная калегія:

доктар медыцынскіх навук, прафесар Ігар Аляксеевіч Навумаў (галоўны рэдактар);

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Наталля Віктараўна Пац (адказны сакратар);

доктар медыцынскіх навук, прафесар Наталля Яўгенаўна Максімовіч;

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Святлана Паўлаўна Сівакова;

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Яўген Андрэевіч Майсяёнак;

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Андрэй Іванавіч Шпакаў;

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Аляксандр Сулеймановіч Аляксандравіч;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Людміла Георгіеўна Клімацкая (г. Краснаярск, Расія);

доктар медыцынскіх навук, прафесар Георгій Мікалаевіч Даніленка (г. Харкаў, Украіна).

 

Рэдакцыйная рада:

доктар медыцынскіх навук, прафесар Ігар Георгіевіч Жук;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Уладзімір Уладзіміравіч Бабіенка (г. Адэса, Украіна).

доктар медыцынскіх навук, прафесар Сяргей Барысавіч Вольф;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Віктар Уладзіміравіч Зінчук;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Уладзімір Валяр'янавіч Лялевіч;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Сяргей Аляксандравіч Лялікаў;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Наталля Васільеўна Маціеўская;

член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар медыцынскіх навук, прафесар Віктар Аляксандравіч Сняжыцкі;

доктар медыцынскіх навук, прафесар Ганна Яноха (г. Вроцлаў, Польшча);

 

Правілы для аўтараў

Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да артыкулаў, якія прадстаўляюцца аўтарамі ў зборнік "Сучасныя праблемы гігіены, радыяцыйнай і экалагічнай медыцыны", адпавядаюць правілам, распрацаваным Міжнародным камітэтам рэдактараў медыцынскіх часопісаў (JCMJE) - "Адзіныя патрабаванні да рукапісаў, якія прадстаўляюцца ў биомедицинские часопісы" і ўмовам для ўключэння часопісаў у базу дадзеных Scopus.

1. Артыкул павінен мець візу навуковага кіраўніка, экспертнае заключэнне і накіраванне ад установы, у якой выканана работа, з указаннем, ці з'яўляецца артыкул планавай, пазапланавай або фрагментам дысертацыі (указаць прозвішча суіскальніка) з абавязковым указаннем укладу ў рукапіс кожнага з аўтараў.

2. Артыкул павінен быць надрукаваны на адным баку аркуша з 1,5 інтэрвалам паміж радкамі ў 2 экзэмплярах. Шырыня поля злева – 3 гл, зверху і знізу – 2,5 гл, справа – 1 гл. Тэкставы рэдактар – Microsoft Word 97 і вышэй. Шрыфт - TimesNewRoman, 14.

3. Абавязковы электронны варыянт артыкула, які накіроўваецца па адрасе kge_grgmu@mail.ru або прадастаўляецца на электронных носьбітах: CD-дыскі, USB-flash з паметкай «Артыкул ва ў зборнік, пазначыць прозвішча першага аўтара». Дыск або USB-flash павінны быць змешчаны ў канверт, надпіс на канверце павінен змяшчаць П.І.І. аўтара(ов) і назва артыкула. Артыкул і суправаджальныя дакументы, аформленыя па правілах, на папяровым носьбіце ў 2-х экзэмплярах прадастаўляецца ў адрас рэдакцыі (230009, Гродна, вул. Горкага, 80, медыцынскі ўніверсітэт, кафедра агульнай гігіены і экалогіі, у рэдакцыю зборніка).

4. Аб'ём арыгінальных артыкулаў, у тым ліку малюнкі, табліцы, паказальнік літаратуры, павінен складаць да 10 старонак, навуковых аглядаў і лекцый – 12 старонак, астатніх публікацыі – 9 старонак.

5. Спачатку пішуцца УДК, назва артыкула, прозвішча і ініцыялы аўтараў, электронны адрас кожнага аўтара, установа, якая прадставіла артыкул, краіна, горад (усё на рускай і англійскай мовах).

6. Перад тэкстам артыкула друкуецца рэзюмэ (не больш за 1000 знакаў з прабеламі), якое павінна быць структуравана (увядзенне, мэта даследавання, матэрыял і метады, вынікі, заключэнне, ключавыя словы (усё – на рускай ці беларускай і англійскай мовах)).

7. Тэкст артыкула (не менш за 14 000 знакаў) друкуецца ў наступным парадку: увядзенне (не больш за 2 старонкі), мэта даследавання, матэрыял і метады (з апісаннем статыстычных метадаў і пакета для апрацоўкі вынікаў), вынікі і абмеркаванне (без паўтору дадзеных малюнкаў) і табліц), высновы, спіс выкарыстанай літаратуры,

8. Скарачэнне слоў не дапускаецца, акрамя агульнапрынятых скарачэнняў хімічных і матэматычных велічынь, мер, тэрмінаў. У артыкулах павінна быць скарыстана сістэма адзінак СІ.

9. У табліцах, графіках і дыяграмах усе лічбы і працэнты павінны быць старанна вывераны аўтарам і адпавядаць лічбам у тэксце. У тэксце неабходна ўказаць іх месца і парадкавы нумар (калі яны не ўнесены ў камп'ютарны варыянт артыкула).

10. У эксперыментальных працах у раздзеле матэрыялы і метады неабходна ўказанне на адпаведнасць прынцыпам эксперыментальнай і клінічнай біяэтыкі.

11. Фатаграфіі, графікі, малюнкі, калі яны не ўнесены ў камп'ютарны варыянт артыкула, павінны быць памерам 9 х 12 см у 2 экзэмплярах з абавязковым указаннем на абароце кожнага малюнка яго нумара, П.І.І. аўтара і паметак «верх» і «ніз». У подпісах да мікрафатаграфій паказваюцца павелічэнне (акуляр, аб'ектыў) і метад афарбоўкі ці імпрэгнацыі матэрыялу.

12. У канцы кожнага арыгінальнага артыкула павінен быць прыкладзены бібліяграфічны паказальнік работ, не больш за 25 крыніц, выкарыстаных аўтарам, для аглядных артыкулаў – не больш за 50 крыніц, у алфавітным парадку. Варта пазначыць нумар па парадку, прозвішча аўтара, яго ініцыялы, поўную назву артыкула, поўную назву кнігі ці назву часопіса, месца і год выдання, тым, нумар старонкі. Спачатку прыводзяцца айчынныя працы, а затым - замежныя. У тэксце даецца спасылка на парадкавы нумар спісу ў квадратных дужках. Бібліяграфічнае апісанне цытуемых работ праводзіцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК РБ, што прад'яўляюцца да дысертацыйных работ.

13. Артыкул можа быць выкладзены на беларускай, рускай ці англійскай мовах. Публікуецца на мове арыгінала.

14. Абавязкова ў канцы артыкула (папяровы носьбіт) павінны быць подпісы ўсіх аўтараў, цалкам пазначаны імёны, імя па бацьку і кантактныя рэквізіты ўсіх аўтараў на рускай (беларускай) і англійскай мовах (карэспандэнцкі паштовы адрас, адрас электроннай пошты, кантактны нумар тэлефона).

15. Накіраванне ў рэдакцыю раней апублікаваных або ўжо прынятых да друку ў іншых выданнях работ не дапускаецца. Не прымаюцца да друку артыкулы з парушэннем "Правілаў і нормаў гуманнага абыходжання з біялагічнымі аб'ектамі даследаванняў"

16. Рэдакцыя пакідае за сабой права скарачаць і рэдагаваць артыкулы.

17. Пры парушэнні ўказаных правіл артыкула не разглядаюцца.

18. Публікацыя артыкулаў ажыццяўляецца бясплатна.

 

Распаўсюджанне зборніка ажыццяўляецца:

- у навуковыя ўстановы,

- установы адукацыі медыцынскага профілю,

- арганізацыі аховы здароўя,

- абавязковае рассыланне па рэестры:

1. Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Прыёмная. (г. Мінск, пр. Пераможцаў, 11).

2. Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, вул. Савецкая, 11).

3. Нацыянальная кніжная палата Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, вул. В. Харужай, 31-А).

4. Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, вул. Мяснікова, 39).

5. Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 116).

6. Цэнтральная навуковая бібліятэка ім. Я. Коласа Акадэміі навук Беларусі (г. Мінск, вул. Сурганава, 15).

7. Аддзел камплектавання. Фундаментальная бібліятэка БДУ (г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4)

8. Аддзел камплектавання. Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка (г. Мінск, вул. Фабрыцыуса, 28).

9. Упраўленне па ідэалагічнай рабоце (г. Мінск, вул. Ажэшкі, 3).

10. Абласная навуковая бібліятэка ім. Я.Ф. Карскага (г. Мінск, вул. Замкавая, 20).

11. Бібліятэка УАЗ "Брэсцкая абласная бальніца" (г. Мінск, вул. Медыцынская ,5).

12. Абласная навуковая медыцынская бібліятэка УАЗ “Магілёўскі абласны лячэбна-дыягнастычны цэнтр” (г. Магілёў, вул. Першамайская, 52).