Універсітэт Структура ўніверсітэта Кафедры Псіхалогіі і педагогікі Прафесарска-выкладчыцкі састаў
Кузміцкая Юлія Леанідаўна Дацэнт кафедры, к.пс.н.
тэлефон: + 375-152-44-68-31
Характарыстыка:

2009 г. - з адзнакай скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Спецыяльнасць - «Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі».

2009 - 2011 гг. - магістратура аддзялення псіхалогіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук БДУ, пасля заканчэння навучання прысвоена ступень магістра псіхалагічных навук (навуковы кіраўнік - доктар псіхалагічных навук, прафесар І.А.Фурманаў).

2011 - 2015 гг. - аспірантура Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэма дысертацыйнага даследавання «Узаемасувязь тактык дысцыплінарнага ўздзеяння бацькоў і агрэсіўных паводзін школьнікаў у дачыненні да аднакласнікаў», спецыяльнасць - 19.00.05 «Сацыяльная псіхалогія» (навуковы кіраўнік - доктар псіхалагічных навук, прафесар І.А.Фурманаў).

Рашэннем савета па абароне дысертацый Д 02.01.2019 г. пры БДУ ад 4 мая 2017 г. прысуджана вучоная ступень кандыдата псіхалагічных навук.

З 2009 г. - выкладчык-стажор кафедры псіхалогіі і педагогікі УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт».

2010 - 2015 гг. - выкладчык кафедры псіхалогіі і педагогікі, з 2015 г. па цяперашні час - старэйшы выкладчык гэтай жа кафедры.

З 2013 г. па цяперашні час працуе па сумяшчэнню псіхолагам у ДУАЗ «Гродзенская цэнтральная гарадская паліклініка», у аддзяленні шлюбу і сям'і жаночай кансультацыі № 2. У рамках практычнай дзейнасці Кузміцкай Ю.Л. распрацавана мадэль аказання псіхолага-псіхатэрапеўтычнай дапамогі жанчынам г. Гродна і Гродзенскага раёна, якая ў цяперашні час рэалізуецца згодна з загадам ад 02.12.2015 г. № 539 у працы жаночай кансультацыі № 2 ДУАЗ «ГЦГП».

З 2009 г. па цяперашні час з'яўляецца куратарам студэнцкіх груп.

З 2011 г. - адказная за арганізацыю работы студэнцкага навуковага гуртка кафедры.

Дасягненні:

З'яўляецца аўтарам больш за 40 навуковых публікацый (7 артыкулаў у рэцэнзаваных выданнях Рэспублікі Беларусь, 1 калектыўная манаграфія, 28 артыкулаў у зборніках навуковых прац і матэрыялаў навуковых канферэнцый, 9 тэзісаў), апублікавана 2 вучэбна-метадычных дапаможніка і распрацавана 2 электронных вучэбна-метадычных комплекса.

Практычная значнасць вынікаў навуковай дзейнасці пацверджана актамі ўкаранення ў навучальны працэс (14 актаў) і ў працэс псіхолага-педагагічнага суправаджэння непаўналетніх (2 акты).

Ўзнагароджана Дыпломамі II і III ступені УА «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт» «Лепшы куратар студэнцкай групы».

Згодна з распараджэннем ад 19.12.2016 г. № 210 прызначана стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь як таленавітаму маладому навукоўцу (2017 г.).

Павышэнне кваліфікацыі:

ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» (2012 г.), ДУА «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі» (2014 г.), Маскоўскі інстытут гештальт - тэрапіі і кансультавання (2014 г.) па праграмах «Цялесна-арыентаваная тэрапія», «Тэорыя і практыка гештальт-тэрапіі», ДУА «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі» (2017 г.).

Сфера навуковых інтарэсаў і практыкі: псіхалогія асобы, псіхалогія сямейных адносін (шлюбныя ўзаемаадносіны, бацькоўска-дзіцячыя адносіны і іх роля ў фарміраванні і развіцці асобы дзіцяці), перынатальная псіхалогія (псіхалагічнае суправаджэнне жанчын і членаў іх сем'яў на этапе планавання сям'і і дзяцей, у перыяд цяжарнасці, у крызісных сітуацыях, звязаных з цяжарнасцю; псіхалагічнае кансультаванне па пытаннях мацярынства і бацькоўства).

Назад