Накірункі дзейнасці

Развіццё фундаментальных, пошукавых, прыкладных навуковых даследаванняў як асновы для стварэння новых ведаў, засваення новых тэхналогій, станаўлення і развіцця навуковых школ і вядучых навуковых калектываў УА “ГрДМУ” па прыярытэтных накірунках развіцця навукі і медыцыны.

Пошук новых прагрэсіўных формаў супрацоўніцтва з навуковымі і вытворчымі арганізацыямі і ўстановамі аховы здароўя з мэтай сумеснага рашэння найважнейшых медыка-біялагічных праблем, стварэння эфектыўных тэхналогій і пашырэння выкарыстання ўніверсітэцкіх распрацовак на практыцы.

Павышэнне навуковага кадравага патэнцыялу Універсітэта.

Правядзенне маніторынгу навукова-даследчай працы ўніверсітэта і падрыхтоўкі кадраў на другой ступені вышэйшай адукацыі і навуковых кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі: дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў.