Department of Pathophysiology

address: 230023, Grodno, Bolshaja Troitskaja str., 4.

telephone: +375-152-74-24-94; +375-152-74-02-68

email: mne@grsmu.by

Head of the Department - Prof. Maksimovich, Nataliya Evgenyevna